Fabrizio Lenzi Classic Trouser

Classic Trouser

White Dress Pants by Fabrizio Lenzi

Buy for C$275 from farfetch.com