Stella McCartney Velvet Blazer

Velvet Blazer

Navy Velvet Blazer by Stella McCartney

Buy for C$2,450 from farfetch.com